Arşiv tarihi

Proje Açılış Toplantısı
Projeyi yerelde ve ulusalda tanıtmak, projenin ve fon sağlayıcı kuruluşların görünürlüğünü sağlamak amacıyla 19.06.2019 tarihinde Diyarbakır’da açılış toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıya projenin hedef grubu olan STK, kamu kurumları, odalar ve iş insanları dernekleri katılım sağladı. Etkinlikten görseller
Temmuz 21, 2019
Yorum yapılmamış