Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri Verdik

Daha Şeffaf Daha Güçlü STK > Duyurular > Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri Verdik
  • admin
  • Yorum yapılmamış

Proje katılımcısı sivil toplum örgütlerinin mali, insan ve yönetim kapasitelerini değerlendirebilme, çalışma alanlarında yer alan paydaşları olan ilişki ve iletişimlerini analiz etme, hedef kitlelerine yönelik güçlü stratejik hedef ve faaliyetleri belirleyebilme beceri ve kabiliyetine ulaşmaları için Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri verildi.

2 günlük Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri, projeye katılım sağlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet yürüten 50 STK’nın temsilcilerinin katılımıyla 4 grup halinde toplamda 104 kişinin katılımı ile 22.07.2019 – 31.07.2019 tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirildi.