KURULUŞ TARİHİ 2014
İL DİYARBAKIR
DERNEĞİN AMACI Hak ve ihtiyaç temelli bir yaklaşımla, toplumsal ve sosyal olarak zor koşullar altında okul hayatına devam eden ve/veya edemeyen çocuk ve gençlerin nitelikli eğitim-öğretimin içerik ve süreçlerine sahip olmalarına yönelik çalışmalar yaparak; sahip oldukları hakların farkında olan, etik değerleri önemseyen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, ekoloji ve çevre bilinci gelişmiş, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı birer birey olmaları yönünde katkı sunmaktır. Bu temel misyonla birlikte Zan Vakfı; toplumdaki dezavantajlı gruplar hakkında ve bu gruplarla işbirliği içinde nitelikli bilginin üretilmesi, dolaşıma sokulması ve yaygınlaşmasının yanı sıra; bugünün sorunlarını sosyal, siyasal, iktisadi ve kültürel açılardan tahlil etmeye, tarihi ve hafızayı açığa çıkarıp sorgulamaya, tespit ettiği sorun alanlarında gücü oranında projeler üretip müdahale etmeyi de amaçları arasında görür.
ADRES Yenişehir Mah. Lise Cad. Boğaziçi Apt. No: 7 Yenişehir / DİYARBAKIR
TELEFON 0412 223 30 23
E-MAIL zanenstitu@gmail.com
WEB SİTESİ http://zanenstitu.org/
INSTAGRAM Instagram Adresi

STK’nın stratejik planı için tıklayınız: ZAN Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı

STK’nın dönemsel gerçekleşme raporu için tıklayınız: ZAN Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı – GR