KURULUŞ TARİHİ 2019
İL DİYARBAKIR
DERNEĞİN AMACI Dut Ağacı Dayanışma Derneği; insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve sağlayarak geliştirilen ortak tutumları yaygınlaştırmaya çalışır. İnsan hakları ihlallerine ilişkin hakikatlerin ortaya konulması, adaletin sağlanması ve toplumsal hafızanın güçlenmesini destekleyerek demokratikleşmeye katkı sağlar. Dezavantajlı birey ve grupların eşit şartlara ulaşması için çalışmalar yapar. Irk, etnik köken, dil, din, dini inanış, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, toplumsal statü, siyasi görüş v.b nedenlerle yapılan ayrımcılığı reddeder. Toplumda var olan veya yaratılan sosyal uyum ve kültürel etkileşim sorunlarının çözümüne özgürlük ve eşitlik temelinde katkı sunar.
ADRES Süleyman Nazif Mah. Tiğrel Sok. No: 3 Sur/ DİYARBAKIR
TELEFON 0542 738 25 21
TWITTER Twitter Adresi
INSTAGRAM Instagram Adresi

STK’nın stratejik planı için tıklayınız:  Dut Ağacı Dayanışma Derneği – SP

STK’nın dönemsel gerçekleşme raporu için tıklayınız: