Korona ile Mücadele Sürecinde STK'lar İle Dayanışıyoruz

Daha Şeffaf Daha Güçlü STK > Duyurular > Korona ile Mücadele Sürecinde STK’lar İle Dayanışıyoruz
  • admin
  • Yorum yapılmamış

Covid-19 salgını ile mücadele etmek amacıyla alınan önlemler kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nca 16.03.2020 tarihli ek genelgede “Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri”ni ertelemesi nedeni ile GAB 1. STK Günleri Etkinliğinin yüz yüze yapılması olası görülmediğinden ek faaliyetler ekleyerek etkinliği dijital ortama taşıdık.

GAB Korona STK Dayanışma Günleri Etkinliği kapsamında STK’lar ile online bir platformda aşağıdaki faaliyetleri yapmayı planlıyoruz:

• 6 Online Tematik Toplantı
• 5 Online Eğitimi
• 2 Online Tartışma Forumu
• STK Koçluk Desteği

İlgili tüm STK’ları etkinliklerimize bekliyoruz.