Katılımcı Sivil Toplum Kuruluşları

Daha Şeffaf Daha Güçlü STK > Katılımcı Sivil Toplum Kuruluşları

Katılımcı STK’ların ‘Stratejik Plan’ ve ‘Gerçekleşme Rapor’larına detay kısmından ulaşabilirsiniz