Deklarasyonumuz

Daha Şeffaf Daha Güçlü STK > Deklarasyonumuz

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI AĞI DEKLARASYONU

Bizler Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin (GAB) çeşitli illerinde, farklı çalışma alanlarında faaliyet yürüten, benzer deneyimlerden geçen ve bu deneyimlere ilişkin sorunlara ortak çözümler aramak için bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarıyız (STK). Türkiye’de ve özel olarak bölgemizde sivil toplumun gücüne ve değiştirme, dönüştürme potansiyeline inanıyoruz. Bu ağ ile sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin arttırılması yoluyla, hep birlikte güçlenmeyi hedefliyoruz.

GAB STK AĞI Nedir ve Neleri Hedefler?

GAB STK AĞI’nı, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK temsilcilerini bir araya getiren Hayata Gülümse Derneği’nin kolaylaştırıcılığında oluşturduk. 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da bir araya gelerek GAB’de daha şeffaf, daha güçlü bir sivil toplum için yola çıktık. GAB STK AĞI olarak şu hedefleri belirledik:

  • GAB’deki STK’ların kapasitelerini güçlendirmek,
  • GAB’de daha katılımcı, daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir sivil toplum kültürünü oluşturmak ve böylelikle bölgesel kalkınmaya katkı sunmak,
  • Ağ içerisinde yer alan kuruluşların yapısını, kaynaklarını, etkisini ve alanını güçlendirmek,
  • Çalışma grupları oluşturarak, ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmede güç birliği sağlamak,
  • Ağa dahil olan kuruluşların birbirini ve çalışmalarını tanıması ve ortaklıkların kurulması amacıyla çalıştaylar, etkinlikler ve ziyaretler düzenlemek,
  • Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kurumları ve kuruluşları, meslek örgütleri ve yerel yönetimler arasında işbirliği imkanları oluşturmaktır.

 

Bu hedeflere inanan ve birlikte güçlenme deneyiminin bir parçası olmak isteyen STK’ları bizimle birlikte çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya davet ediyoruz.