“Daha Şeffaf Daha Güçlü STK Projesi”, AB desteği ile Sivil Toplum Destek Programı II. Dönemi kapsamında yürütülmektedir. Programın teknik uygulamasından T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı sorumludur. Programın Sözleşme Makamı; Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK’ların kapasitelerinin arttırılarak daha iyi bir sivil diyalog, katılım ve itibar oluşturulmasına; bu yolla demokratik yapı ve süreçlerin, temel hakların ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine katkı sunmak

  1. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK’ların yönetim ve planlama kapasitelerinin arttırılarak idari ve finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması, şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi
  2. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK’ların iletişim ve savunuculuk becerilerinin arttırılarak STK – yurttaş, STK – STK ve STK – karar verici ilişkisinin güçlendirilmesi
  1. Stratejik Belge ve Aksiyon Planlarının oluşturulması
  2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hak ve Savunuculuk Koalisyonunun kurulması
  3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. Sivil Toplum Günlerinin düzenlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 50 STK’nın; düzenlenen eğitimler, üretilen Stratejik Belgesi ve Aksiyon Planlarıyla yönetim ve planlama kapasitesini arttırmak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 50 STK’nın; üretilen belge-plan-raporlarla şeffaflıklık ve hesap verebilirliklerini güçlendirmek.
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK’ların katıldığı bölgesel 1. Sivil Toplum Günleri ile yurttaşlar-türdeşler-karar vericilerle olan iletişim becerilerini arttırmak.
Bölgesel 1. Sivil Toplum Günleri ile sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımını sağlamak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK’ların oluşturduğu bölgesel Hak ve Savunuculuk Koalisyonu ile ortaklık kurma ve savunuculuk becerilerini geliştirmek.

Örgütlerin “Neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” soruları üzerine kurulur. STK’ların ekseri çoğunluğunun; mali kaynak eksikliği, yönetişim kültürü yoksunluğu, kurumsallaşmanın tesis edilemeyişi başlıklarında altyapısal; kitleselleşememe, üye ve gönüllülerle buluşamama, kamuyla iletişim yetersizliği, kamu hizmet üretimine ortak olamama, karar alma süreçlerine müdahil olamama, diğer devlet dışı aktörlerle faaliyet üretebilecek demokratik ağlar oluşturamama başlıklarında yatay veya dikey ilişkisel, tüm bu toplamın toplumda yarattığı algısal/itibarsal bir dizi kronik sorunları bulunmaktadır. Stratejik planlama STK’ların yukarıda bahsedilen sorunlarının çözümü için bir yol haritası sunmaktadır.

Projenin toplam bütçesi 130.932,69 €’dur.

Etkinliklerden Kareler